Gorenjska podružnica

Združenje MS Slovenije
Gorejnska podružnica

Senožeti 8,
4201 Zgornja Besnica

Uradne ure:

Email naslov:
darja.majce@gmail.com

darja-majce
Ime in priimek predsednika:
Darja Majce

vsak ponedeljek od 9. do 12. ure

Telefonska številka: 040 355 361

E-mail: ms.gorenjska@gmail.com

 

Seznam občin v podružnici:
BLED, BOHINJ, CERKLJE, GORENJA VAS-POLJANE, JESENICE, KRANJ, KRANJSKA GORA, MEDVODE, NAKLO, PREDVOR, RADOVLJICA, ŠENČUR, ŠKOFJA LOKA, TRŽIČ, VODICE, ŽELEZNIKI, ŽIRI, ŽIROVNICA, GORJE, JEZERSKO.

Skupno število prebivalcev občin v katerih deluje podružnica: Ca.: 200.000 prebivalcev

Število članov v podružnici: 215

Število moških: 65

Število žensk: 150

Poverjeniki v podružnici:
KOMAN CVETKA GSM: 031 884 646
STRUGAR CVETKA GSM: 031 449 158
KONČAN METKA GSM: 040 838 318
TRATNJAK MARINA GSM: 040 838 318
JOŽI KOVAČ GSM: 031 303 633

športni referent: Tatjana Čepon

 

DELO GORENJSKE PODRUŽNICE V LETU 2013:

ORGANIZACIJA OBČNEGA ZBORA PODRUŽNICE (23.3.2013) V MARCU SMO ORGANIZIRALI LETNI OBČNI ZBOR V GOSTIŠČU AVSENIK V BEGUNJAH. MED GOSTI OBČNEGA ZBORA SO BILI PRISOTNI DR. JANJA BORIČ – NAPREDEK ZDRAVLJENJA Z NOVIMI ZDRAVILI G. UROŠ GROS – PREDSTAVITEV VSEH 18 PROGRAMOV ZDRUŽENJ
NA OBČNEM ZBORU JE BILO JE BILO SKUPAJ 108 PRISOTNIH S SPREMLJEVALCI IN NASTOPAJOČIMI

ORGANIZACIJA TEDNA MSS V MAJU V MERCATOR CENTRU V KRNJU
SODELOVALI NA RADIO GORENJ ,RADIO KRANJ , RADIO SORA- SODELOVALA KOMAN
RADIO TRIGLAV- SODELOVALA JERŠIN GORDANA IN ZUPANČIČ TINA

ORGANIZACIJA IZLETA V MUTO – KOROŠKA – 61 ČLANOV
ORGANIZACIJA SESTANKOV UPRAVNEGA ODBORA (POVERJENIKOV) IN DOGOVOR O DELU PODRUŽNICE Izvedli eno seje upravnega odbora podružnice.
ORGANIZACIJA VESELIH SREČANJ VSAK PRVI ČETRTEK V MESECU V DOMU UPOKOJENCEV KRANJ, – Vesela srečanja so bila organizirana vsak prvi četrtek v mesecu. Tako smo organizirali 11 VESELIH SREČANJ z izjemo v januarju 2013, ko je bilo srečanje združeno z ponovoletnim praznovanjem. Stalno je bilo prisotno od 12 do 20 članov.
ORGANIZACIJA OZIROMA AKTIVIRANJE ČLANOV GORENJSKE PODRUŽNICE ZA SODELOVANJE NA VSEH ŠPORTNIH AKTIVNOSTIH, KI SO ORGANIZIRANE NA RAVNI ZDRUŽENJA MS SLOVENIJE Udeležili smo se vseh športnih aktivnosti, ki so bile organizirane na ravni združenja MS.
V letu 2013 ORGANIZACIJA IN AKTIVIRANJE ČLANOV ZA PLAVANJE V BAZENU NA ŠOLI JAKOB ALJAŽ V KRANJU NA PLANINI Vsak četrtek od 17 do 19 ure
ORGANIZACIJA IN AKTIVIRANJE ČLANOV ZA BALINANJE NA BALINIŠČU V ČIRČAH VSAK PONEDELJEK OB 17 URI Balinanje je potekalo redno vsak ponedeljek ob 17 uri in to od začetka aprila pa do konca septembra 2013 Redno je balinanje obiskovalo od 5 DO 10 članov. Balinanje pa je potekalo tudi na Jesenicah – balinišče na Dobravi . To je bilo organizirano vsak torek in se je udeleževalo do 5 članov-do 10 članov.
ORGANIZACIJA NOVOLETNEGA SREČANJA
NOVOLETNO SREČANJE SMO IMELI v petek 17.1.2013 V CRNGROBU- PRI MARKU. Pričeli smo ob 16 uri s kosilom imeli smo srečelov zaključili pa ob 21 uri. Za naše najtežje bolnike je bil organiziran kombi, z Jesenic pa nam tudi naš stalni donator g. Jeršin Brane organizira kombi za naše člane. Število članov je 70.

Imamo tudi svojo internetno stran, zasluga za oblikovanje internetne strani gre našemu članu g. Dušanu KORENU, ki je zadolžen tudi za nadaljnje oblikovanje in dopolnjevanja naše strani.

Kranj, 05.01.2014
Predsednica GORENJSKE PODRUŽNICE
Cvetka Koman