Grosupeljska podružnica

Združenje MS Slovenije
Grosupeljska podružnica

Krka 9
1301 Krka

Uradne ure:

Email naslov:
urosgros@siol.net

grosuplje
Ime in priimek predsednika:
Uroš Gros

Vsak četrtek od 9. do 12. ure

Telefonska številka: 059 94 86 89

 

Seznam občin v podružnici:
Grosuplje, Dobrepolje, Velike Lašče in Ivančna Gorica.

Skupno število prebivalcev občin v katerih deluje podružnica: Ni podatka

Število članov v podružnici: 56

Število moških: Ni podatka

Število žensk: Ni podatka

Poverjeniki v podružnici:
Pezdirc Dragica Tel: 01 787 11 47
Šavli Ivanka Tel: 01 787 53 07

Športni referent: Vovk Jože


SREČANJA:
Vsako sredo od 17.00 do 19.00 ure
v društvenih prostorih Taborska c. 6, Grosuplje

Dejavnosti podružnice:
Podružnica izvaja vse programe na lokalni ravni, v skladu s sprejetim planom dela združenja in na občnem zboru podružnice. Tako izvajamo poverjeniške obiske, razgibavanja za najtežje prizadete ter skupinska razgibavanja v bazenu. Od športnih aktivnosti pa smo predvsem dejavni pri balinanju, pikadu, streljanju z zračno puško ter šahu.