Kamniško zasavska podružnica

Združenje MS Slovenije

Kamniško-Zasavska podružnica

Ljubljanska ulica 36,
1230 Domžale

Uradne ure:

Email naslov:
zupancic.zvonka@gmail.com

kamniska_podruznica_predsednica_150

Ime in priimek predsednika:
Antonija Zupančič

Vsak četrtek med 12. in 14. uro in zadnji četrtek v mesecu osebno v prostorih društva v Domžalah

Telefonska številka: 051/641-214

 

Seznam občin v podružnici:
Hrastnik, Trbovlje, Zagorje ob Savi, Litija, Šmartno pri Litiji, Dol pri Ljubljani, Lukovica, Kamnik, Domžale, Mengeš, Komenda, Trzin, Moravče.

Skupno število prebivalcev občin v katerih deluje podružnica: 121.052

Število članov v podružnici: 205

Število moških: 51

Število žensk: 154

Poverjeniki v podružnici:
Zdenka Dacar GSM: 031 283 742
Ana Mohar GSM: 041 320 144
Nada Prašnikar GSM: 031 873 616
Antonija Zupančič GSM: 051 641 214

športni referent: Ana Mohar GSM: 041 320 144

Člani odbora podružnice: Dacar Zdenka – namestnica predsednice, Ana Mohar,  Antonija Zupančič, Nadi Prašnikar, Andreja Velepec

 

Program 2016

Aktivnosti podružnice:

 •  z rednim sklicevanjem sej UO podružnice
 • s srečanji na sedežu podružnice v Domžalah vsak zadnji četrtek v mesecu od
  12. ure do 14 ure,
 • s telefonsko dostopnostjo vsak četrtek od od 12 ure do 14 ure.
 • z obvestili podružnice na spletni strani združenja, in v našem Glasilu
 • s konkretnimi pismenimi obvestili članom
 • poskušali bomo aktivnosti izvajati na različnih krajih znotraj podružnice
 • z zbiranjem podatkov o posameznih interesih članov (npr. ročna dela, literarna dela drugo)
 • 28. maja na dan Tedna multiple skleroze bomo praznovali ta naš praznik gradu Rakičan.
 • z zbiranjem foto gradiva čez celo leto o aktivnostih v podružnici
 • v juniju bomo organizirali srečanje s piknikom na Gorjušah in si ogledali Železno jamo.
 • z zbiranje dobitkov za izvedbo srečelova v letu 2017
 • z organiziranjem jesenskega srečanja oseb z MS in njihovih svojcev v obliki kostanjevega
  piknika na Kalu
 • z organiziranjem druženja članov s posebno skrbnostjo za težje giblje člane
 • z organiziranjem druženja članov ob novem letu
 • z vlaganji prošenj za finančna sredstva oz. donatorstvo
 • z vašimi pobudami, ki jih boste dali danes oziroma s pozitivnimi kritikami ter z željo po
  aktivnem sodelovanju v podružnici.