Kočevska podružnica

kocevska-podruznica-header

Združenje MS Slovenije
Kočevska podružnica

Kidričeva 1,
Kočevje

Uradne ure:

Ime in priimek v.d. predsednika:
Ruža Vuk
kocevska-podruznica-ruza-vuk

Vsak torek od 8.00 in 11.00 ure

Telefonska številka: 01 895 24 05

 

Seznam občin v podružnici:
KOČEVJE, KOSTEL, LOŠKI POTOK, OSILNICA, RIBNICA, SODRAŽICA.

Skupno število prebivalcev občin v katerih deluje podružnica: 31.475

Število članov v podružnici: 42

Število moških: 13

Število žensk: 29

Poverjeniki v podružnici:
RUŽA VUK GSM: 031 351 919

športni referent: VOLČJAK BRUNA

 

Dejavnosti Kočevske podružnice:

Program preprečevanja in odpravljanja psiho socialnih stisk, z obiski težje prizadetih članov na domu ali v domu starejših občanov.

Člane obiskuje poverjenica po potrebi, vendar najmanj dvakrat letno z namenom, da se seznanimo s pogoji v katerih živijo, da jih informiramo: o zdravilih in možnostih zdravljenja ter rehabilitacije, da jih seznanimo z delom v Združenju in možnostih koriščenja programov.
Članom nudimo pomoč pri nujnih nabavah; invalidskih pripomočkov, pri odstranjevanju arhitektonskih ovir, za nabavo kurjave, obleke in podobno.
Enkrat tedensko organiziramo skupinsko razgibavanje za tiste, ki so zainteresirani za vaje.
Vsako leto imamo spomladanski občni zbor.