O nas

Ime organizacije: Združenje multiple skleroze Slovenije
Skrajšano ime organizacije: Združenje MS Slovenije; ZMSS

Naslov: Maroltova 14, 1000 Ljubljana

Telefon: 01 / 5687 – 297 (vsak dan med 8,00 in 10,00 uro)
E mail: info@zdruzenje-ms.si

Matična številka: 5155576
Davčna številka: 34657649 – nismo davčni zavezanci
Šifra dejavnosti: 94.991

Upravne enote Ljubljana je izdala odločbo o vpisu Zdurženja MS Slovenije v register društev pod zaporedno številko 1423.

Združenju MS Slovenije je MDDSZ dne 04.04.2000 z odločbo št. 21500/0005/97 podelilo status društva, ki deluje v javnem interesu na področju socialnega varstva. Predhodno je podalo soglasje tudi Ministrstvo za zdravstvo.

Z odločbo št. 116-02-015/03-002 z dne 29.08.2003 je MDDSZ podelilo Združenju MS Slovenije status invalidske organizacije, ki deluje na državni ravni. Zaporedna številka je IO-011.

Z odločbo št. 116-02-015/03-005 z dne 06.10.2004 je MDDSZ Združenju MS Slovenije podelilo status reprezentativne invalidske organizacije. Zaporedna številka RIO-12.

Predsednik Združenja MS Slovenije in njegov zakoniti zastopnik je: g. Pavel Kranjc.