Razpis tarok 2018

13 Feb, 2018 :

ZDRUŽENJE MS SLOVENIJE

Ljubljana, 30.1.2018
KOMISIJA ZA ŠPORT
Maroltova 14
1000 L J U B L J A N A

V skladu s tehničnim pravilnikom, sklepom Komisije za šport in koledarjem za izvedbo prvenstev Združenja MS Slovenije za leto 2018 objavljamo:

R A Z P I S

10. PRVENSTVA ČLANOV ZDRUŽENJA MS SLOVENIJE V TAROKU
ZA LETO 2017

I.
10. prvenstvo članov Združenja MS Slovenije bo v soboto 24.2.2018 v Termah Topolšica v

prostoru za seminarje v WELLNESS centru ZALA.

Prihod tekmovalcev je ob 8.15 – 8.30 ure, pričetek tekmovanja pa ob 9.uri.

Parkiranje za težko pokretne je možno v garaži pod Wellness centrom (pozvoni).

II.
Pravico do udeležbe na tekmovanju imajo članice in člani Združenja z diagnozo MS.

III.
Tekmovanje bo v posamezni konkurenci ločeno za ženske in moške.

IV.
Igralci morajo na tekmovanje prinesti pisalo in komplet kart zadovoljive kakovosti. Obrabljene, označene in na drug način poškodovane karte se lahko na zahtevo enega ali več igralcev odstranijo in zamenjajo z drugimi.

Tekmovalna miza šteje tri igralce. Vsaka igra traja okrog 5 – 8 minut. Komisija za šport z razpisom predpiše število partij (9 do 12). Po končani prvi partiji zapisovalec ugotovi zmagovalce in naredi seštevek, ki ga preostala igralca preverita. Naredi se ponovni žreb in se odigra naslednja partija. Po istem postopku se odigrajo še ostale partije.

V.
Pravico do udeležbe na prvenstvu imajo člani Združenja, ki so na izbirnem tekmovanju v podružnici dosegli prvo, drugo in tretje mesto.
Tekmovalke in tekmovalci, ki so v preteklem letu zasedli prva tri mesta se na tekmovanje uvrstijo avtomatično brez predtekmovanja.
Po predhodnem dogovoru z vodjo tekmovanja lahko podružnica prijavi tudi rezervne igralce, (ker šteje tekmovalna miza tri igralce) je potrebna uskladitev števila tekmovalcev.

VI.
Tekmovanje bo potekalo po Tehničnem pravilniku Združenja MS in Pravilih tekmovalnega taroka Tarok zveze Slovenije.

VII.
Če tekmovalec zaradi prizadetosti ne more sam mešati, zložiti karte in jih polagati na mizo ima lahko pomočnika. Pomočnik stoji za igralcem in se obnaša po Kodeksu igralcev taroka
(prepovedano je govorjenje, pogovarjanje, skrivno namigovanje, nakazovanje ali opozarjanje in podobno).

VIII.
Razglasitev rezultatov bo po končanem tekmovanju.
Tekmovalke in tekmovalci uvrščeni na prva tri mesta prejmejo kolajne.

IX.
Prijave za tekmovanje pošljite na naslov:
ANA MOHAR, Ul. Solidarnosti 2, 1270 L I T I J A

Ali E-pošti: ana.mohar@gmail.com najkasneje do ponedeljka, 19.2.2018.

Prijavnica mora vsebovati ime in priimek tekmovalke ali tekmovalca.
Tekmovalec, ki ne more sam mešati ali zložiti karte mora pomočnika obvezno prijaviti.
Veljale bodo le pravilno izpolnjene in pravočasno prispele prijavnice.
V primeru, da se prijavljeni tekmovalci-ke tekmovanja ne bodo udeležili, razen iz objektivno opravičenih razlogov, bo komisija za šport denarno kaznovala podružnico iz podružničnih sredstev v višini 15 €.
Tekmovalni odbor je tudi komisija za pritožbe. Pritožba se lahko vloži takoj, ko problem nastane. Najkasneje 15 min. po tekmovanju pa le pritožbe, ki ne vplivajo na potek tekmovanja. Obrazec za pritožbo se dobi pri vodji tekmovanja. Kdor vlaga pritožbo, mora položiti kavcijo v višini 30 €, katera se vrne, če je pritožba utemeljena, v nasprotnem primeru pa vplačana kavcija ostane Komisiji za šport.

X.
Po končanem tekmovanju bo kosilo.

Dodatna pojasnila dobite pri predsednici komisije Ani Mohar tel. O1 898 41 91 ali
GSM 041-320-144.

Na prijavnico vpišite tekmovalce, ki so v zdravilišču Topolšica. Ali so tam zadnji dan, ali tam še ostajajo?

V primeru, da imate več tekmovalcev kot jih lahko prijavite po razpisu, jih vpišite kot rezervne igralce. Pojasnilo dobite na seji 14. februarja 2018 ali pa pokličite.

Lep športni pozdrav !

KOMISIJA ZA ŠPORT PRI ZMSS:
Ana MOHAR

Sorodni prispevki

Zaznamki

Deli z ostalimi

Komentiraj

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja