Razpis za pikado 2018

16 Feb, 2018 :

Ljubljana, 16.2.2018

ZDRUŽENJE MS SLOVENIJE

KOMISIJA ZA ŠPORT

Maroltova 14

1000  L J U B L J A N A

V skladu s tehničnim pravilnikom, sklepom Komisije za šport in koledarjem za izvedbo prvenstev Združenja MS Slovenije za leto 2018 objavljamo:

R  A  Z  P  I  S

 

  1. PRVENSTVA ČLANOV ZDRUŽENJA MS SLOVENIJE V PIKADU

ZA LETO 2018

I.

  1. prvenstvo članov Združenja MS Slovenije v pikadu bo v nedeljo, 11.3.2018

na strelišču v Ljubljani, Dolenjska c 11.

Prihod tekmovalcev na tekmovališče je ob 8.15 uri.

II.

Pravico do udeležbe na tekmovanju imajo članice in člani Združenja z diagnozo MS.

III.

Tekmovanje je v posamezni konkurenci in je ločeno za ženske in moške. Tekmovalcem na invalidskih vozičkih in sedečim tekmovalcem se pikado spusti na 130 cm (sredina pikada), os vozička je na črti ali za njo.

IV.

Pravico do udeležbe na prvenstvu imajo člani Združenja, ki so na izbirnem tekmovanju v podružnici dosegli 1. mesto. Rezultat tega predtekmovanja mora biti zapisan na prijavnici.

Tekmovalke in tekmovalci, ki so v preteklem letu zasedli prvih pet mest se na tekmovanje uvrstijo avtomatično brez predtekmovanja.

Tekmovalci-ke na invalidskih vozičkih in sedeči tekmovalci-ke se tekmovanja lahko udeležijo v neomejenem številu in brez predtekmovanja.

V.

Tekmovanje bo potekalo po Tehničnem pravilniku za organizacijo in izvajanje tekmovanj v pikadu invalidov ZMSS.

Tekmuje se po pravilu seštevanja. Odigrajo se trije krogi – sedem krat po tri mete.

Pred tekmovanjem ni dovoljeno treniranje na tekmovalnih pikadih. Vsak tekmovalec ima pravico pred prvim krogom do poskusnega meta s tremi puščicami.

Tekmovalni odbor lahko zaradi pomanjkanja časa ali drugega objektivnega razloga tekmovanje izpelje v dveh krogih.

VI.

Razglasitev rezultatov bo po končanem tekmovanju.

Tekmovalci uvrščeni na prva tri mesta prejmejo medalje.

VII.

Prijave za tekmovanje pošljite po E-pošti ali na naslov: ANA   MOHAR

                                                                                           Ulica solidarnosti 2

                                                                                           1270  L I T I J A

 

NAJKASNEJE DO  ponedeljka,  5. marca 2018.

Prijavnica mora vsebovati ime in priimek tekmovalke ali tekmovalca ter doseženi rezultat na predtekmovanju

Veljale bodo le pravilno izpolnjene in pravočasno prispele prijavnice.

V primeru, da se prijavljeni tekmovalci-ke tekmovanja ne bodo udeležili, razen iz objektivno opravičenih razlogov, bo komisija za šport denarno kaznovala podružnico iz podružničnih sredstev v višini 15 €. Odjava se mora sporočiti Ani Mohar vsaj dva dni pred tekmovanjem.

Tekmovalni odbor je tudi komisija za pritožbe. Pritožba se lahko vloži takoj ko problem nastane ali najkasneje 15 min. po tekmovanju. Obrazec za pritožbo se dobi pri vodji tekmovanja. Kdor vlaga pritožbo, mora položiti kavcijo v višini 30 €, katera se vrne, če je pritožba utemeljena, v nasprotnem primeru pa vplačana kavcija ostane Komisiji za šport.

VIII.

Pred tekmovanjem bodo udeleženci prejeli malico, po končanem tekmovanju pa sendvič in pijačo.

Dodatna pojasnila dobite pri predsednici pri Ani Mohar na tel. 01-898-41-91,

GSM 041-320-144 ali E-pošti  ana.mohar@gmail.com.

Lep športni pozdrav!

KOMISIJA ZA ŠPORT PRI ZMSS

Predsednica  ANA MOHAR

Sorodni prispevki

Zaznamki

Deli z ostalimi

Komentiraj

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja