VPLIV MULTIPLE SKLEROZE NA ŽIVLJENJE

Ker ne vemo, kaj natančno je vzrok za razvoj multiple skleroze, bolezni ne znamo učinkovito preprečevati. Poznani pa so nekateri dejavniki, ki lahko pri bolnikih z multiplo sklerozo sprožijo zagon bolezni. Ti dejavniki so:

  • okužbe (prehlad, gripa, gastroenteritis),
  • čustveni stres,
  • telesni stres (katerakoli resna bolezen, ekstremni telesni napor),
  • porod.

Velikokrat se zagon pojavi popolnoma nepričakovano, pogosteje v toplejšem delu leta. Višje temperature tudi sicer povzročajo poslabšanje simptomov multiple skleroze, vendar vročina sama ne more sprožiti zagona bolezni.

CAMPOLUNGHI-PEGAN Polona, MULTIPLA SKLEROZA [na spletu]. Združenje zdravnikov družinske medicine. [Dostopano julij 2021]. Dostopno: http://www.drmed.org/wp-content/uploads/2014/06/VI-52.pdf