IZJAVA O DOSTOPNOSTI

Ta izjava o dostopnosti se nanaša na spletišče www.zdruzenje-ms.si.

Združenje MS Slovenije se zavezuje omogočati dostopnost svojega spletišča v skladu z Zakonom o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij.

Za zagotavljanje zahtev glede dostopnosti so bile sistemsko zagotovljene nekatere prilagoditve, kot so:

prikaz vsebin za uporabnike podpornih tehnologij (na primer: bralniki zaslona, brajeva vrstica),

navigacija s tipkovnico (prilagoditev za uporabnike, ki ne morejo uporabljati miške),

ustrezni barvni kontrasti med besedilom in ozadjem,

predvidljivo delovanje spletišča,

omogočeno je opremljanje fotografij in drugih slikovnih gradiv z nadomestnim besedilom,

omogočena je uporaba različnih ravni naslovov.

Stopnja skladnosti

Spletišče www.zdruzenje-ms.si je delno skladno z Zakonom o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij zaradi spodaj navedenih neskladnosti oziroma izjem.

Nedostopna vsebina

Dostopnost spletišča www.zdruzenje-ms.si nenehno spremljamo in sproti izboljšujemo posamezne elemente dostopnosti. Kljub temu nekatere objavljene vsebine ne izpolnjujejo vseh zahtev glede dostopnosti, kot jih določa Zakon o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij.

Primeri takih vsebin so:

skenirani dokumenti v PDF obliki zapisa,

nekateri programsko generirani dokumenti (na primer: letna poročila),

različne kompleksne tabele s podatki,

organigram,

nekatere fotografije in druga slikovna gradiva še niso opremljeni z opisi oziroma še nimajo nadomestnega besedila,

videoposnetki nimajo podnapisov, nadzor krmiljenja ni optimiziran in je odvisen od drugih spletišč (na primer: YouTube);

Gre za vsebine, ki po večini morajo biti objavljene v skladu z drugimi predpisi, vendar bi njihova predelava glede na finančne vire in notranjo organizacijo ter ocenjene stroške in koristi Združenje MS Slovenije v primerjavi z ocenjenimi koristmi za uporabnike z različnimi oblikami oviranosti, za Združenje MS Slovenije pomenila nesorazmerno breme. Vsebine se nanašajo na manjše in ozko specializirane skupine uporabnikov spletišča www.zdruzenje-ms.si, med katerimi do sedaj še nismo zaznali težav z dostopnostjo. Kljub temu se na Združenje MS Slovenije vseskozi trudimo, da bi bile vse naše vsebine čim bolj prilagojene uporabnikom z različnimi oblikami oviranosti.

Priprava izjave o dostopnosti

Ta izjava je bila pripravljena 10. septembra 2021 po metodi samoocene.

Izjava je bila nazadnje pregledana in posodobljena 10. septembra 2021.

Povratne in kontaktne informacije

Zaradi zelo pogostih posodobitev vsebin lahko obiskovalci pri brskanju po spletišču www.zdruzenje-ms.si kljub prizadevanjem, da bi bile vse spletne strani čim bolj dostopne in uporabnikom prijazne, občasno naletijo na težave z dostopnostjo.

Obvestilo o morebitnih primerih neskladnosti objav z določili Zakona o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij ter zaprosila za posredovanje informacij v dostopni obliki lahko pošljete po:

navadni pošti na naslov Združenje MS Slovenije, Maroltova ulica 014, 1000 Ljubljana, Slovenija, ali elektronski pošti na elektronski naslov info@zdruzenje-ms.si.

Odgovor boste prejeli v roku osmih dni od prejema obvestila oziroma prošnje. Če v tem roku ne bomo mogli podati ustreznega odgovora, vam bomo sporočili, kdaj bo odgovor podan, skupaj z razlogi za zakasnitev odgovora.

V stik z Združenjem MS Slovenije lahko stopite tudi s klicem na telefonsko številko +386 (0)1 5687 297.

Izvršilni postopek

V primeru nezadovoljivih odgovorov na katero koli obvestilo ali zaprosilo, poslano v skladu z 8. členom Zakona o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij, lahko podate prijavo inšpektorjem za informacijsko družbo po:

navadni pošti na naslov Uprava Republike Slovenije za informacijsko varnost, Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana, ali

elektronski pošti na elektronski naslov gp.uiv@gov.si.

V stik z Upravo Republike Slovenije za informacijsko varnost lahko stopite tudi s klicem na telefonsko številko 01 47 84 778.