CELJSKA PODRUŽNICA

Elizabeta Pongrac

Ime in priimek predsednika:

Elizabeta Pongrac

KONTAKTI:

Uradne ure

Namestnica predsednice:
Cvetka Ferlež, GSM: 041/891-989

Športna referentka:
Tina Zelič, GSM: 040/637-545

Poverjeniki v podružnici:
Zlatka Kotnik, GSM: 031/480-888
Alenka Pajek, GSM: 040/765-080
Vikica Osovnikar, GSM: 041/885-788
Cvetka Ferlež, GSM: 041/891-989
Tatjana Vodeb, GSM: 031/892-163
Elizabeta Pongrac, GSM: 031/418-252

Uradne ure:

Vsak ponedeljek med 9. in 12. uro

Celje, Štore, Vojnik, Dobrna, Šentjur Pri Celju, Zreče, Slovenske Konjice, Vitanje, Radeče, Laško, Kozje, Šmarje Pri Jelšah, Rogatec, Podčetrtek, Rogaška Slatina, Bistrica Ob Sotli, Dobje Pri Planini, Žalec, Braslovče, Polzela, Prebold, Tabor, Vransko.

Skupno število prebivalcev občin v katerih deluje podružnica: cca.: 198.000

Število članov v podružnici: 189