CELJSKA PODRUŽNICA

Elizabeta Pongrac

Ime in priimek predsednika:

Elizabeta Pongrac

KONTAKTI:

Uradne ure

Namestnica predsednice:
Cvetka Ferlež, GSM: 041/891-989

Športna referentka:
Tina Zelič, GSM: 040/637-545

Poverjeniki v podružnici:
Zlatka Kotnik, GSM: 031/480-888
Alenka Pajek, GSM: 040/765-080
Vikica Osovnikar, GSM: 041/885-788
Cvetka Ferlež, GSM: 041/891-989
Tatjana Vodeb, GSM: 031/892-163
Elizabeta Pongrac, GSM: 031/418-252
Vladka Tiselj, GSM: 040/335-107

Uradne ure:

Vsak ponedeljek med 9. in 12. uro

Bistrica ob Sotli, Braslovče, Celje, Dobje, Dobrna, Kozje, Laško, Podčetrtek, Polzela, Prebold, Radeče, Rogaška Slatina, Rogatec, Slovenske Konjice, Šentjur pri Celju, Šmarje pri Jelšah, Štore, Tabor, Vitanje, Vojnik, Vransko, Zreče, Žalec.

Skupno število prebivalcev občin v katerih deluje podružnica: cca.: 198.000

Število članov v podružnici: 189