MARIBORSKA PODRUŽNICA

Ime in priimek predsednika:

Stanko Tašner

KONTAKTI:

Uradne ure

Namestnik:
Marta Grobovšek, GSM: 040/552-808

Športni referent:
Simona Ferlin, GSM: 031/866-919

Poverjeniki v podružnici:
Marta Grobovšek – ( Pobrežje, Center, Tabor in Radvanje ),
GSM: 040/552-808

Irena Krajnc – ( Tezno, Studenci, Limbuš-Pekre, Kamnica in Rošpoh ),
GSM: 040/602-313

Simona Ferlin – ( Hoče, Miklavž, Starše, Rače, Poljčane, Makole, Slovenska Bistrica, Pragersko in Oplotnica ),
GSM: 031/866-919

Jolanda Šoštarič – ( Ruše, Selnica ob Dra., Duh na Ost. Vrhu, Lovrenc na Poh., Podvelka, Ribnica na Poh. in Radlje ob Dra. ),
GSM: 040/294-619

Slavica Jaušovec – ( Kungota, Šentilj, Pesnica, Korena, Voličina, Lenart, Jakobski dol, Jarenina, Cerkvenjak, Sveta Trojica in Murska Sobota ),
GSM: 031/337-790

Uradne ure:

Uradne ure: vsak torek med 16. in 18. uro

Duplek, Hoče – Slivnica, Kungota, Lovrenc na Pohorju, Makole, Maribor, Miklavž, Oplotnica, Pesnica, Podvelka, Poljčane, Rače – Fram, Ribnica na Pohorju, Ruše, Selnica ob Dravi, Slovenska Bistrica, Starše, Šentilj.

Skupno število prebivalcev občin v katerih deluje podružnica: cca.: 121.000

Število članov v podružnici: 211