SAVINJSKO ŠALEŠKA PODRUŽNICA

Jožica Zajc

Ime in priimek predsednika:

Jožica Zajc

KONTAKTI:

Uradne ure

Namestnik:
Edvard Rednak, GSM: 041/776-189

Športni referent:
Jerneja Koželjnik, GSM: 041/496- 449

Poverjeniki v podružnici:
Jožica Zajc, GSM: 051/335-644, Email: jocazajc@gmail.com

Edvard Rednak, GSM: 041/776-189, Email: edo.rednak@gmail.com

Marko Kristan, GSM: 041/572-918

Jernej Šincek, GSM: 031/860-655, Email: sincek@gmail.com

Jerca Podjavoršek Režek, GSM: 040/618-610

Uradne ure:

Vsako sredo od 9. do 12. ure.

Velenje, Šoštanj, Šmartno ob Paki, Mozirje, Ljubno ob Savinji, Luče, Nazarje, Gornji Grad, Solčava, Rečica ob Savinji.

Skupno število prebivalcev občin v katerih deluje podružnica: cca.: 32.800

Število članov v podružnici: 84