SAVINJSKO ŠALEŠKA PODRUŽNICA

Jožica Zajc

Ime in priimek predsednika:

Jožica Zajc

KONTAKTI:

Uradne ure

Namestnik:
Edvard Rednak, GSM: 041/776-189

Športni referent:
Jerneja Koželjnik, GSM: 041/496- 449

Poverjeniki v podružnici:
Aleksander Jovanovič, GSM: 040/732-118, Email: jovanovic.aleksander67@gmail.com

Edvard Rednak, GSM: 041/776-189, Email: edo.rednak@gmail.com

Marko Kristan, GSM: 041/572-918

Uradne ure:

Vsako sredo od 9. do 12. ure.

Gornji Grad, Ljubno, Luče, Mozirje, Nazarje, Rečica ob Savinji, Solčava, Šmartno ob Paki, Šoštanj, Velenje.

Skupno število prebivalcev občin v katerih deluje podružnica: cca.: 32.800

Število članov v podružnici: 84