PROGRAMI

Združenje multiple skleroze Slovenije je bilo ustanovljeno z namenom pomagati in združevati bolnike z multiplo sklerozo. Skozi leta delovanja je društvo postalo reprezentativna nacionalna invalidska organizacija s statusom društva v javnem interesu na področju socialnega varstva. Tako se je tudi skozi vso zgodovino društva širilo področje delovanja samega društva. Danes Združenje MS Slovenije za svoje člane v okviru različnih programov, deluje na področjih kulture, socialnega varstva, zdravstva, invalidsko pokojninskega varstva, športa in izobraževanja. V ta namen smo skozi leta razvili različne programe, ki pomagajo članom Združenja MS Slovenije pri športnem ali kulturnem udejstvovanju, rehabilitacijah, izobraževanju, prevozih invalidnih oseb in socialnih stiskah. Prav tako pa od leta 2019 aktivno izvajamo program osebne asistence, ki je za naše člane izjemnega pomena.

Vabimo vas, da si preberete podrobnosti o posameznih programih. V primeru dodatnih vprašanj, pa  pokličete tudi strokovno službo v času uradnih ur, kjer vam bomo z veseljem odgovorili na vsa vaša vprašanja.

REHABILITACIJA

Preberi več

IZOBRAŽEVANJE ZA MLADE

Preberi več

ZMANJŠEVANJE SOCIALNE STIGME

Preberi več

PREMAGOVANJE OVIR INVALIDNOSTI

Preberi več

PRILAGOJENI PREVOZI INVALIDOV

Preberi več

IZDAJA GLASILA

Preberi več

ŠPORT IN REKREACIJA

Preberi več

OSEBNA ASISTENCA

Preberi več