IZDAJA GLASILA

Združenje vsako leto izda dve številki Glasila in sicer v mesecu juniju in decembru. Vsebina Glasila je namenjena predvsem članom in svojcem, da se seznanijo z vsemi novostmi zdravljenja, dogajanji v različnih podružnicah, z rezultati športnih tekmovanj, različnimi zgodbami naših članov, razne druge zanimivosti in pomembna obvestila za člane.

Za marsikaterega člana je Glasilo edina informacija o dogajanju na področju multiple skleroze doma in v svetu.