IZOBRAŽEVANJE ZA MLADE

Izobraževanja za mlade, novo-diagnosticirane in usposabljanje svojcev obolelih z multiplo sklerozo

Namen tega programa je izobraževanje, usposabljanje svojcev in bolnikov o bolezni, načinih razgibavanja, fizioterapiji in psihoterapiji ter jih seznaniti s pravicami s področja zdravstvenega, invalidskega in socialnega varstva. S teoretičnimi in praktičnimi znanji strokovnjakov (nevrolog, fiziater, fizioterapevt, psihoterapevt) skušamo koristnikom teh programov izboljšati zdravstveno stanje oz. se poskuša zdravstveno stanje ohranjati na obstoječem nivoju. Koristniki programov se tako lažje vključujejo v vsakdanje službeno, izobraževalno, družinsko in socialno okolje. Program pomaga najbolj ranljivim  skupinam obolelih multiplo sklerozo, ki pogosto zanikajo bolezen, kar lahko vodi v velike telesne in psihične stiske ali depresije. S tem programom (predavanjem, izobraževanjem, svetovanjem) bolnikom in svojcem pomagamo, da se lažje soočijo z boleznijo, jo sprejmejo in živijo naprej polno življenje.

Za novo-diagnosticirane uporabnike, ob včlanitvi enkrat letno na različnih lokacijah, v Mariboru,  Ljubljani in Ankaranu pripravimo usposabljanje in izobraževanje. Uporabniki so večinoma zaposleni za polni in polovični delovni čas ali pa so vključeni v program poklicne rehabilitacije. Opremimo jih s teoretičnimi znanji s področja zdravstva, sociale in nevrologije, poklicne rehabilitacije, s praktičnimi vajami in razgibavanji s področja fizioterapije.  Praktična usposabljana v zdravilišču organiziramo tudi za svojce uporabnikov.

Program traja kontinuirano skozi celo leto. Izobraževanja in seminarji za mlade potekajo mesečno, vikend seminar, poteka enkrat letno. Prednost imajo tisti, ki do sedaj še niso koristili programa. Program za mlade je omejen na uporabnike v starosti do 30 let, kjer imajo prednost tisti uporabniki, ki programa niso koristili in jim je bila diagnoza postavljena v zadnjem letu.

Sofinanciranje obveznih spremljevalcev

Med obolelimi z multiplo sklerozo je tudi veliko uporabnikov, ki gredo v zdravilišče samo ob spremstvu svojcev. Svojci za uporabnika v zdravilišču izvajajo celotno nego. Glavni namen je naučiti uporabnike predvsem pa njihove svojce (obvezne spremljevalce) različnih znanj in veščin, s katerimi se naučijo pomagati in lajšati vsakodnevno življenje uporabniku v svojem bivalnem okolju.

Sofinanciranje obveznih spremljevalcev je izrednega pomena, posebno v primerih, ko se uporabniku, nenadno poslabša zdravstveno stane, svojci pa so  ob tem nemočni, saj ne znajo in ne zmorejo pomagati. Strokovni timi v zdraviliščih so usposobljeni za tovrstno pomoč in svojce  s psihoterapevtskimi metodami po eni strani umirijo, s pomočjo fizioterapevtskih metod pa naučijo tehnik, ki jim bodo v pomoč pri nenadnem zagonu bolezni (pravilno prestavljanje, dvigovanje, razgibavanje, rokovanje z aparati).

V komisiji za odobritev obveznih spremljevalcev sodelujeta tudi nevrolog in fiziater, ki na podlagi dokumentacije, katero člani posredujejo na Združenje multiple skleroze Slovenije (izvid stanja, EDSS, MR) podrobneje pregleda kartoteko člana. Rehabilitacija traja 7-19 dni in se izvaja kontinuirano skozi celo leto.

Aktivnosti za mlade do 30 let in mladostnike z multiplo sklerozo

Pri rehabilitaciji za mladostnike in mlajše obolele, uporabniki s pomočjo strokovnjakov s področja nevrologije, psihologije, zaposlovanja in usposabljanja invalidov, fizioterapije pridobivajo različne spretnosti in znanja. Namen te rehabilitacije je oblikovati jedro mladih članov Združenja multiple skleroze Slovenije za oblikovanje samoorganiziranja in samopomoči. Mladi se morajo družiti, spoznavati med seboj, ker si na ta način krepijo podporno mrežo, ki je nujna za uspešno obvladovanje spremljajočih težav.

V sklopu aktivnosti za mladostnike do 20 let izvajamo tematske delavnice, predavanja, skupinske razgovore s strokovnim vodenjem ter samoiniciativne aktivnosti udeležencev po podružnicah. Na voljo jim je nevrolog, psiholog ali psihoterapevt, ki najmlajšim obolelim z multiplo sklerozo skozi srečanja in individualne razgovore, pomaga spoznavati multiplo sklerozo in se z njo soočiti.

V sklopu aktivnosti za mlade do 30 let organiziramo tudi vikend seminar. Na seminarju so običajno najmanj 3 predavatelji (nevrolog, urolog, ginekolog ali psihoterapevt), ki poskrbijo za tematska predavanja in delavnice in so mladim z multiplo sklerozo ter njihovim svojcem vedno na voljo tudi za individualno svetovanje in razgovore.

Aktivnosti za novo-včlanjene

Za novo-včlanjene ob včlanitvi pripravimo usposabljanje in izobraževanje enkrat letno na več lokacijah (Mariboru, Ljubljani, Ankaranu in Kočevje). Po postavitvi diagnoze in začetnih težavah z gibljivostjo, ki nastane ob zagonu bolezni, se vsak novi član ZMSS znajde v stiski, kje in kako poiskati pomoč. Novi člani se vključijo v različne programe Združenja multiple skleroze Slovenije, ki so jim na voljo ter jim pomagamo, da se v čim večji meri seznanijo s samo diagnozo. Namen te rehabilitacije je preprečiti socialno izključenost obolelih z multiplo sklerozo, ter jih naučiti, da se ponovno vključijo v širše družbeno okolje. Z druženjem med seminarji se med seboj spoznajo, spletajo prijateljske vezi, ter spoznajo, da v bolezni niso sami. Bistveni pomen je tudi izmenjava mnenj in izkušenj.

Strokovnjaki iz različnih področij člane izobrazijo z znanji s področja zdravstva, sociale in invalidskega varstva, poklicne rehabilitacije ter s področja fizioterapije in psihoterapije. Tako koristnik programa z usposabljanjem, teoretičnimi in praktičnimi znanji  vzdržuje svojo fizično in psihično kondicijo, da lahko opravlja svoje službene, družinske in družbene obveznosti kar najdlje časa.