PREMAGOVANJE OVIR INVALIDNOSTI

Osnovni namen tega programa je kar najbolj aktivna in samostojna vključitev obolelih z multiplo sklerozo v čim širše socialno in družabno okolje. S tem programom želimo omogočiti nabavo najustreznejšega tehničnega pripomočka za obolelega z multiplo sklerozo, ki omogoča svojcem čim enostavnejše izvajanje skrbi za bolnika. Med drugim je program namenjen tudi pomoči pri odpravi arhitekturnih ovir uporabnika na domu. S prilagoditvijo in ureditvijo domačega okolja po meri invalida, pa omogočamo številnim članom lažje vključevanje v lokalno, družbeno in delovno okolje.

Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) specifičnih pripomočkov, ki jih potrebujejo oboleli z multiplo sklerozo žal ne zagotavlja, zato našim socialno najbolj ogroženim članom, sofinanciramo nabavo najustreznejših tehničnih pripomočkov. Prav tako ZZZS bolnikom z multiplo sklerozo ne zagotavlja finančne pomoči pri odpravljanju arhitekturnih ovir na domu.  Zato za sofinanciranje odpravljanja arhitekturnih ovir v okolju, kjer oboleli z multiplo sklerozo bivajo, skrbi Združenje MS Slovenije, saj za to vrsto pomoči ni pristojna nobena druga institucija.

Program se izvaja skozi celo leto. Vsak oboleli član Združenja se lahko z obrazcem prijavi v program pomoči (tehnični pripomoček ali odprava arhitekturne ovire). Socialna komisija pregleda vloge in na podlagi zbranih podatkov odloči o možnosti, ki jih ima Združenje MS Slovenije na razpolago.