PRILAGOJENI PREVOZI INVALIDOV

Namen prilagojenih prevozov za invalide je, omogočiti samostojen prevoz tudi za najtežje gibljive člane in preprečevanje odvisnosti od svojcev, s katerimi uporabniki živijo. Tako želimo omogočati tudi najtežje gibljivim članom delno neodvisnost, da lahko urejajo svoje osebne zadeve z obiski institucij v lokalnem okolju, ter jim omogočati možnost samostojnega vključevanja v vse programe Združenja MS Slovenije. S prilagojenimi prevozi invalidov preko Združenja MS Slovenije naši člani dobijo priložnost, da kvalitetnejše izrabijo svoj prosti čas, se družijo z ostalimi člani v podružnici in marsikomu na ta način tudi pomagajo.

Prilagojen prevoz pogosto potrebujejo člani, ki so težje gibljivi oz. negibljivi in se ne morejo peljati v navadnem avtomobilu, pogosto so tudi socialno šibkejši. S sofinanciranim prilagojenim prevozom , ki ga omogoča Združenje MS Slovenije, gibalno ovirani uporabniki dobijo možnost, da še vedno lahko skrbijo zase in niso več odvisni od svojcev in tuje pomoči. Poleg samega prevoza, naši šoferji članom z multiplo sklerozo nudijo tudi pomoč pri prenosu prtljage, delno tudi osebno pomoč, ter pogosto tudi spremljajo člana k zdravniku, v bolnico in v druge državne in lokalne institucije.