REHABILITACIJA

Programe rehabilitacij izvajamo s ciljem, da lahko oboleli z MS čim dlje in na najboljši možem način ohranjajo telesno in duševno stanje. Tako lahko izboljšajo telesno kondicijo za daljše samostojno in neodvisno življenje. Namen programov je, omogočiti vsem članom Združenja multiple skleroze Slovenije, da se  lahko enakovredno vključijo v programe rehabilitacije (obnovitvene, družinske, skupinske rehabilitacije, ohranjane zdravja ter kontinuirane rehabilitacije po podružnicah). Na rehabilitaciji imajo naši člani poleg zdravstvenih in zdraviliških uslug tudi priložnost vključevanja v različne družabne in druge aktivnosti (stiki z drugimi osebami z MS iz celotne Slovenije, družabni plesi, motivacijske delavnice, aktivno preživljanje prostega časa). Člani Združenja multiple skleroze Slovenije imajo v naših lastnih objektih možnost koriščenja dopusta z družino, popolnoma negibljivi pa tudi možnost individualne fizioterapije na domu.

Programi se izvajajo kontinuirano preko celega leta, vsak uporabnik programa, pa se lahko prijavi v različne programe, ki se izvajajo na različnih lokacijah (COR Ankaran, Funtana, Barbariga, Podčetrtek, Zdravilišča Laško, Topolšica, Dobrna, Radenci, Pacug, domovi uporabnikov). Po sklepu izvršnega odbora, komisij in pravilnikov ZMSS se programa lahko udeležijo vse osebe z multiplo sklerozo in njihovi svojci. Prednost imajo tisti uporabniki, ki se prijavljajo prvič in socialno šibki. Prav tako imajo prednost tudi oboleli, ki jim je bolezen že napredovala do te stopnje, da pri vseh opravilih potrebujejo pomoč druge osebe in živijo v prilagojenem bivalnem prostoru za invalide. Na podlagi vprašalnika in podatkov, ki jih ima strokovna služba, kandidate evidentiramo iz izpolnjenih vrnjenih vprašalnikov, to je po 31.1. vsako leto.

Obnovitvena in socialna rehabilitacija

Obnovitvena rehabilitacija je namenjena tako članom Združenja multiple skleroze Slovenije, kot tudi ne-članom. Oseba z multiplo sklerozo se obravnava v multi-disciplinarnem timu, da v okviru danih zmožnosti doseže najboljšo telesno in duševno stanje. Obnovitveno rehabilitacijo izvajajo neposredni izvajalci , ki so za tovrstno obravnavo  usposobljeni (Terme Topolšica, Thermana Laško, Terme Dobrna, Sava hotels & resorts, Dom paraplegikov Pacug). Neposredni izvajalci (fiziater, nevrolog) se odločijo, kako se bo uporabnik vključil v rehabilitacijsko obravnavo v času zdravljenja po individualnem prilagojenem programu. Koriščenje tega programa, izključuje vsa nadaljnja koriščenja programov rehabilitacije, z izjemo družinske rehabilitacije.

Obnovitvena rehabilitacija se izvaja v zdraviliščih:

Ohranjanje zdravja in krepitev preostalih psiho-fizičnih sposobnosti

Namen tega programa je, da s pomočjo strokovnjaka (zdravnika, nevrologa, fizioterapevta, psihologa) naučimo obolelega z multiplo sklerozo spretnosti in tehnik, ki mu pomagajo pri ohranjevanju njegovega telesnega in duševnega zdravja (tehnike sproščanja, samostojno razgibavanje, tehnike ohranjanja ravnotežja, premagovanje stresa itn.)

Koristniki tega programa so predvsem oboleli z multiplo sklerozo, ki so še zaposleni, srednjih let in so še gibljivi ter v tekočem letu niso koristili obnovitvene in socialne rehabilitacije. Pri tej vrsti rehabilitacije se oboleli naučijo  novih tehnik in spretnosti, ki jih lahko uporabljajo v domačem in delovnem okolju. Tehnike, katere se bodo priučili ,omogočajo ponovno samostojnost in vsaj delno neodvisnost, ter ohranjanje in izboljšanje telesnega in duševnega zdravja. S fizikalno in delovno terapijo, se uporabniku pomaga ob poslabšanju bolezni po zagonu in se mu tako povrne telesna zmogljivost, gibljivost telesa ter večja samostojnost pri življenjskih opravilih. Pri vsakem zagonu bolezni gre za močan upad tako fizičnih, kot psihičnih sposobnosti uporabnika.

Ohranjanje zdravja se izvaja v zdraviliščih:

Skupinska rehabilitacija v COR Ankaran za najtežje gibljive člane z multiplo sklerozo

Namen teh rehabilitacij je predvsem omogočiti udeležbo najtežje gibljivim in negibljivim uporabnikom z multiplo sklerozo v COR Ankaran, kjer jim poleg vsakdanje rehabilitacije (fizioterapija, hidroterapija) nudimo tudi aktivno preživljanje prostega časa (ustvarjanje, delavnice in izleti). Ker so skupine manjše, se lahko vzpostavi individualna obravnava ter terapije, ki so prilagojene željam in potrebam posameznega uporabnika. Program zagotavlja izboljšanje kakovosti življenja, telesnega kot tudi duševnega zdravja najtežje gibljivih in negibljivih uporabnikov. Pri izvajanju skupinske rehabilitacije v COR Ankaran je poskrbljeno za 24-urno bivanje in prehrano v manjši skupnosti. Strokovni tim petih medicinskih delavcev in dveh fizioterapevtov nudi 24-urno pomoč in nego, pomoč pri vseh življenjskih opravilih, celodnevno varstvo in animacijo. Poskrbljeno pa je tudi za osnovne medicinsko tehnične pripomočke, katere najtežje gibljivi invalidi z multiplo sklerozo nujno potrebujejo.

Družinska rehabilitacija

Objekti Združenja multiple skleroze Slovenije na morju so v celoti prilagojeni gibalno oviranim. V COR Ankaran imamo bazen, v Funtani pa je  del obale namenjen gibalno oviranim. Z družinsko rehabilitacijo želimo omogočiti našim članom, da dopust preživijo z družino, v lastnih objektih na obali (Barbariga, Funtana, Ankaran) ali v Podčetrtku. Srečevanje družin iz cele Slovenije, pomeni izmenjavo dragocenih izkušenj, spodbujanje samo-organiziranosti, tako s strani uporabnikov kot tudi svojcev.

V času koriščenja družinske rehabilitacije, uporabniki pridobivajo posamezna znanja, kako lažje opravljati osnovna življenjska opravila, kako kvalitetno preživeti čas z družino ter kako si organizirati običajen dan, da kljub oviranosti in kronični utrudljivosti, še vedno uspešno izpolnjujejo svoje obveznosti v okviru družine. Večji del programa se izvaja v poletnih mesecih, to je od aprila do oktobra.

Družinska rehabilitacija se izvaja v lastnih objektih:

Rehabilitacija po podružnicah Združenja MS Slovenije

V vseh podružnicah Združenja multiple skleroze Slovenije po Sloveniji, preko leta poteka tudi kontinuirana rehabilitacija za najtežje pokretne osebe z MS.  Kontinuirana rehabilitacija pomaga ohraniti obstoječe stanje najdlje na najvišjem nivoju. Izvajalci individualnega razgibavanja in fizioterapije na domu, so fizioterapevti in terapevti za razgibavanje in vaje. S tem vsaj delno pomagamo vzdrževati delno telesno gibljivost in vzdrževanje še obstoječega zdravja. Namenjena je članom pri katerih je bolezen napredovala v taki meri, da so popolnoma odvisni od tuje pomoči in nege. Ti uporabniki ne obiskujejo zdravilišč, saj so telesno  tako šibki, da so stalno vezani na posteljo.