ŠPORT IN REKREACIJA

Osnovni namen tega programa je, da se člani ukvarjajo s športnimi aktivnostmi, primernimi multipli sklerozi ter tako ohranjajo kondicijo in krepijo preostale funkcionalne sposobnosti. Na podlagi športnega koledarja se izvedejo izbirna tekmovanja po podružnicah, najboljši predstavniki pa se udeležijo državnega prvenstva. S športnimi aktivnostmi dvigamo gibalne in miselne sposobnosti na višjo raven. Šport in rekreacija, bolnikom z multiplo sklerozo pomaga pri izboljšanju tako fizičnega kakor tudi psihičnega zdravja.

Rekreacija in športne aktivnosti potekajo preko celega leta. Posamezna državna prvenstva se odvijajo preko celega leta in trajajo navadno en dan. Po podružnicah so organizirani redni tedenski treningi/športne vadbe in izbirna predtekmovanja. Vodja programa je dolgoletna profesorica športne vzgoje, strokovno usposobljena za izvajanje vseh športnih panog, rekreacije in je tudi organizatorica športnih tekmovanj na državnem nivoju.

V okviru Združenja MS Slovenije organiziramo tekmovanja v streljanju, pikadu, balinanju, plavanju, ribolovu, šahu, taroku in namiznem tenisu.