NOVICE

Video: Pravice s področja ZZZS za bolnike z multiplo sklerozo

V prvem delu predavanja smo govorili o pravicah iz obveznega zdravstvenega zavarovanja, natančneje o bolniškem staležu. Bolniški stalež je besedna zveza ki jo vsi uporabljamo, uradno pa se imenuje nadomestilo plače zaradi zadržanosti z dela. Pomembni so razlogi zadržanosti z dela, saj je s tem povezana tudi višina nadomestila plače zaradi zadržanosti z dela. Najpogostejši razlogi začasne zadržanosti z dela so bolezen, poklicna bolezen, poškodba pri/izven dela. V nadaljevanju smo pojasnili pristojnosti za odločanje o nezmožnosti za delo, kdo ugotavlja in opredeli razloge za zadržanost od dela ter kdo poda zavarovancu navodila o ravnanju v času zadržanosti od dela ter kako se izvaja nadzor v času »bolniškega staleža«.

Medicinski pripomočki imajo aktivno vlogo v procesih zdravljenja in medicinske rehabilitacije za bolnike z multiplo sklerozo, zato smo se v drugem delu predavanja bolj orientirali na pravico do medicinskih pripomočkov. Medicinski pripomočki se delijo na tri skupine, za bolnike z multiplo sklerozo pa so izjemno pomembni medicinski pripomočki, ki se predpisujejo na naročilnico v breme obveznega zdravstvenega zavarovanja, na podlagi odločitve pooblaščenega zdravnika zavarovane osebe. S pomočjo teh medicinskih pripomočkov se preprečuje napredovanje bolezni oz. se upočasnjuje njeno napredovanje. Pojasnili smo kdo je pooblaščen za predpisovanje posameznih medicinskih pripomočkov, skupine posameznih medicinskih pripomočkov, upravičenost in pravice zavarovanih oseb do medicinskih pripomočkov v breme obveznega zdravstvenega zavarovanja.

Deli zgodbo!