Dokumetni – društvo

ZDRUŽENJE

Statut Združenja multiple skleroze Slovenije
Vprašalnik 2023
Pristopna izjava Združenje multiple skleroze Slovenije
Vloga za uveljavljanje pravic iz osebne asistence
Pregled pravic in olajšav za osebe z multiplo sklerozo
Pravilnik o delovanju podružnic
Pravilnik o delu disciplinske komisije
Pravilnik o materialno finančnem poslovanju
Pravilnik o zavarovanju osebnih in tajnih podatkov
Pravilnik za organizacijo in izvajanje športnih tekmovanj

VOLITVE

Kadrovski postopki za volitve 2021-2025
Kandidatura 2021-2025
Pravilnik o kandidacijskem postopku
Sklep o razpisu volitev 2021-2025