Dokumetni – ostalo

OSTALO

Potrdilo zdravnika – parkirna karta
Vloga – parkirna karta
Vodnik po pravicah invalidov
Vodnik po zakonu o osebni asistenci
Zahteva za uveljavljanje EU kartice ugodnosti za invalide Invalidske kartice ugodnosti
Evropska kartica ugodnosti za invalide
PARKIRNA KARTA ZA INVALIDNE OSEBE