ODBORI IN KOMISIJE

Člani izvršnega odbora:

Predsednik:
Pavel Kranjc

Namestnik predsednika:
Edvard Rednak

Člani:
Sara Ahlin Doljak
Antonija Zupančič
Elizabeta Pongrac
Nada Tomanič
Matjaž Potočnik

Strokovni posvetovalni odbor:

Predsednica:
Doc. dr. Alenka Horvat Ledinek

Člani:
dr. Tanja Hojs Fabjan
Anja Udovičič Pertot
Alen Jovanovič
dr. Slavka Topolič
Špela Magister
Andreja Velepec

Nadzorni odbor:

Predsednik:
Igor Juretič

Namestnica predsednika:
Mojca Potočar

Člani: Jasmina Handanovič
Katarina Medvešek
Jerca Režek Podjavoršek

Nadomestni člani:
Jana Drnovšek
Igor Košutnik

Statutarni odbor:

Predsednica:
Aleksandra Šavor Špec

Člani:
Andreja Polajner
Nada Tomanič
Mojca Pevec
Matjaž Potočnik

Finančni odbor:

Predsednica:
Brigita Pavčnik

Člani:
Vesna Inkret
Maja Novak
Tatjana Rožič
Lidija Zupan Romšak

Disciplinska komisija:

Člani:
Sonja Japelj
Ivo Kokalj
Cvetka Ferlež
Zdenka Dacar
Nataša Zakrajšek

Komisija za včlanjevanje in obnovitveno rehabilitacijo:

Predsednica:
Antonija Zupančič

Člani:
Elizabeta Pongrac
Mojca Pevec
Andreja Velepec
Doc. dr. Alenka Horvat Ledinek

Komisija za družinsko rehabilitacijo:

Predsednik:
Darja Zajec

Člani:
Sabina Klavs
Vinko Kotnik
Milena Bricman
Manca Ulbl

Socialna komisija:

Predsednica:
Gustika Horvat

Člani:
Irena Kranjc
Anita Hočevar
Zdenka Dacar
Cvetka Ferlež

Športna komisija:

Predsednica:
Ana Mohar

Člani:
Tatjana Čepon
Andrej Oman
Stanko Tašner
Marko Mihelič

Komisija za obveščanje:

Predsednica:
Nada Tomanič

Člani:
Slavica Jaušovec
Taja Habič
dr. Gregor Jakob Brecl
Anamarija Ristič

Inventurna komisija:

Predsednik:
Matjaž Potočnik

Člani:
Djuka Domej
Boža Mramor
Dušan Šterk
Vinko Kotnik

Prvostopenjska komisija za pritožbe:

Predsednica:
Sara Ahlin Doljak

Člani:
Jože Uštar
Vanja Kofol
Marta Grobovšek
Milena Bricman