OSEBNA IZKAZNICA

Združenje multiple skleroze Slovenije

Skrajšano ime
Sedež
Telefon
E-pošta
Spletno mesto
IBAN
Št. računa
Matična št.
Davčna št.
Šifra dejavnosti
Združenje MS Slovenije, ZMSS
Maroltova ulica 14, 1000 Ljubljana
01 568 72 97
info@zdruzenje-ms.si
www.zdruzenje-ms.si/
SI56 0232 0001 4255 028
0232 00014255 028
5155576
34657649 – nismo davčni zavezanci
94.991

Upravna enota Ljubljana je izdala odločbo o vpisu Združenja MS Slovenije v register društev pod zaporedno številko 1423.

Združenju MS Slovenije je MDDSZ dne 04.04.2000 z odločbo št. 21500/0005/97 podelilo status društva, ki deluje v javnem interesu na področju socialnega varstva. Predhodno je podalo soglasje tudi Ministrstvo za zdravstvo.

Z odločbo št. 116-02-015/03-002 z dne 29.08.2003 je MDDSZ podelilo Združenju MS Slovenije status invalidske organizacije, ki deluje na državni ravni. Zaporedna številka je IO-011.

Z odločbo št. 116-02-015/03-005 z dne 06.10.2004 je MDDSZ Združenju MS Slovenije podelilo status reprezentativne invalidske organizacije. Zaporedna številka RIO-12.

Z odločbo št. 215-145/2019-6 z dne 26.9.2019 je MDDSZ Združenju multiple skleroze Slovenije podelilo status nevladne organizacije v javnem interesu na področju socialnega varstva.

Z odločbo št. 215-145/2019-6 z dne 26.9.2019 je MDDSZ Združenju multiple skleroze Slovenije podelilo status nevladne organizacije v javnem interesu na področju zdravstvenega varstva, po predhodnem soglasju Ministrstva za zdravje št. 21500/0005/97, z dne 31.7.2019.

Predsednik Združenja MS Slovenije in njegov zakoniti zastopnik je: g. Pavel Kranjc.