Celjska podružnica

zms-podruznica-celje

Združenje MS Slovenije
Celjska podružnica

Trnoveljska cesta 82,
3000 Celje,

Uradne ure:

Email naslov:
celjska.podruznica.ms@gmail.com

elizabeta-pongrac

Ime in priimek predsednika:
Elizabeta Pongrac

vsak ponedeljek med 9. in 12. uro

Telefonska številka: 03 491-54-51

 

Seznam občin v podružnici:
CELJE, ŠTORE, VOJNIK, DOBRNA, ŠENTJUR PRI CELJU, ZREČE, SLOVENSKE KONJICE, VITANJE, RADEČE, LAŠKO, KOZJE, ŠMARJE PRI JELŠAH, ROGATEC, PODČETRTEK, ROGAŠKA SLATINA, BISTRICA OB SOTLI, DOBJE PRI PLANINI, ŽALEC, BRASLOVČE, POLZELA, PREBOLD, TABOR, VRANSKO.

Skupno število prebivalcev občin v katerih deluje podružnica: 198.551

Število članov v podružnici: 207

Število moških: 56

Število žensk: 151

Poverjeniki v podružnici:
Kerovec Marija GSM: 064 178-460
Pajek Alenka GSM: 040 765-080
Osovnikar Vikica GSM: 041 885-788
Ferlež Cvetka GSM: 041 891-989
Strašek Frančiška GSM: 041 742-907

športni referent:Tatjana Debeljak GSM: 031 240-257

slika_2016_celje_640